سبد خرید0

1338

عرضه یخچال های خانگی از شرکت لینده ساخت آلمان غربی در فروشگاه کوچک

logo

1340

قانون منع واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید، عودت یک دستگاه فریزر صندوقی از مشتری، شروع جرقه ساخت فریزرهای صندوقی

logo

1342

نمونه سازی اولین فریزر صندوقی مشابه نمونه عودت داده شده و تحویل به مشتری

logo

1343

بازدید از شرکت پرسپولیس (تولید کننده تحت لیسانس آلمان)، تولید 3 فریزر صندوقی اصلاح شده

logo

1344

افزایش نیرو وحجم کار برای تولید هر 2 روز یک یخچال

logo

1349

گسترش کارگاه تولیدی به 240 متر مربع عقد قرارداد با شرکت ذوب آهن برای تولید 60 دستگاه یخچال روباز، جلوباز، ایستاده و قصابی

logo

1350

برنده شدن در مناقصه قرارگاه خاتم جهت تولید 4 دستگاه سردخانه باحجم بارگیری 30تن به همراه 27 دستگاه یخچال روباز و جلو باز

logo

1360

ثبت برند ((سبوحی)) برای محصولات

logo

1372

انتقال تجهیزات و نفرات به منطقه صنعتی جی

logo

1375

ورود به تولید یخچال های خانگی بابرند ((کینو)) تغییر فرم یخچال های فروشگاهی به یخچال های با درب شیشه ای

logo

1377

بازدید نمایندگان سازمان ملل به منظور تعویض گازهای مخرب لایه اوزون و استفاده از گازهای مجاز جهت حفظ محیط زیست

logo

1386

سیستماتیک و نرم افزاری شدن ساخت محصولات و پروژه ها

logo

1390

تغییر ظاهر فضای اداری مجموعه مستقر در شهر، افزایش تعداد پرسنل به 140 نفر و تولید حداکثر 200 دستگاه یخچال فروشگاهی در روز

logo

1396

متنوع سازی محصولات جدید در مدل های مختلف

logo